Despre noi

Despre noi

Asociatia Judeteană a Crescătorilor de Păsări si Animale (A.J.C.P.A.) este o asociatie privată, profesională, a crescătorilor de animale si păsări, nonguvernamentală si nonprofit. Este o asociatie a fermierilor de tip mixt, asa cum sunt astăzi marea majoritate a gospodăriilor tărănesti, departamentele sale având preocupări în sfera principalelor specii animale: bovine, porcine, ovine, păsări dar oferind sprijin si crescătorilor de cabaline, iepuri, struti, animale de blană, s.a.

Din asociatia noastră fac parte atât crescători din sfera micilor ferme tărănesti, dar si proprietarii unor ferme mijlocii si mari, asociatii familiale, societăti comerciale private. Sunt înscrisi membri care posedă animale de mare valoare biologică, unele cuprinse în patrimoniul genetic.

A.J.C.P.A. are filiale-cercuri teritoriale în toate zonele judetului si numerosi membri si simpatizanti.

Activitătile desfăsurate, proiectele si programele derulate au la bază atât demersuri independente ale asociatiei, cât si colaborări cu parteneri din tară si străinătate.In activitatea sa AJCPA a colaborat eficient cu celelalte institutii administrativ-teritoriale, precum si cu institutii de profil si cu statiuni de cercetare, societăti comerciale si ONG-uri din tară si străinătate.

 

VEZI SI STATUTUL AJCPA

 

mai mult

Programe finalizate

Programe finalizate

DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ
PROGRAM COMPLEX DE DEZVOLTARE A CREŞTERII ANIMALELOR, DEZVOLTARE REGIONALĂ, ÎN COLABORARE CU G.T.Z.- GERMANIA

- proiectul “Ferme model”, sprijin în modernizarea fermelor si perfectionarea parametrilor de functionare;
- proiectul “Tinerii fermieri”, perfectionare cu stagii de pregătire în Germania;
- optimizarea sistemelor de colectare si valorificare a productiei;
- proiect de sprijin financiar;
- organizarea de schimburi de experientă, simpozioane, consultantă;
- proiectul “Clubul fermelor model”;
- sprijin în îmbunătătirea parametrilor de reproductie (tauri si puncte I.A.);
- concepte de dezvoltare locală si regională.

PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU REABILITARE PROFESIONALĂ, COMBATERE ŞOMAJ, DEZVOLTARE ZOOTEHNIE în zona Hateg-Răchitova în colaborare cu Heifer International (S. U.A.) si Heifer Project România
- procurarea de taurine valoroase si aplicarea principiului “dar din dar”;
- sprijin pentru dezvoltarea bazei furajere;
- pregătire profesională, schimburi de experientă;
- consulting si optimizare a managementului de fermă.

PROGRAME DE INFORMARE ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ, SPRIJIN ÎN VALORIFICARE ŞI INTEGRARE – PE BAZĂ DE PARTENERIAT (CU G.T.Z., R.L.G. ŞI BUTTNER KLIMATECHNIK si altele…)
- minibursa si studii de piată;
- sprijin în procurarea de tractoare, masini si instalatii agro-zootehnice, precum si masini agricole noi si second-hand;
- evaluări ale afacerii, studii de caz;
- sprijin în modernizări constructii zootehnice conform norme U.E.
- optimizări ratii, sprijin plan afaceri.
- sprijin în procurarea de material biologic din tară si străinătate.

RELAŢII PARTENERIALE INTERN-EXTERN
- pentru promovare în sfera legislativă;
- în relatia cu sindicatele;
- în relatia cu institutiile statului;
- parteneriate interne si externe.

PROGRAM TRILATERAL DE PREGĂTIRE, PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ ÎN ZONA HAŢEG – Colaborare cu Direcţia pentru Agricultură şi Dezoltare Rurală şi Asociaţia Quimper (Franta) – Sântămăria Orlea

- Infiintarea triadei DADR-Asociatia Quimper,Santamaria Orlea (Franta) – AJCPA
- Organizarea de strategii de pregătire pentru tineri fermieri in Franta
- Vizite de documentare, schimburi de experienta
- Stagii de pregatire pentru “formatori de formatori” – perfectionare profesionala
- Identificarea de resurse financiare pentru utilizarea de sisteme de microcredit in dezvoltarea fermelor – mecanism şcoala pentru contabilitatea fermelor

PROGRAM DE RECONVERSIE PROFESIONALA, COMBATEREA SOMAJULUI, DEZVOLTARE RURALA AGROECOLOGICA – Colaborare cu HEIFER INTERNATIONAL (SUA) si HEIFER PROJECT ROMANIA la Vata de Jos

- Promovarea si donarea de taurine pentru lapte si aplicarea principiului “dar din dar”
- Proiect pilot privind cresterea raselor de taurine de carne
- Organizarea unei dimensiuni agroecologice prin infiintarea de platforme betonate pentru gunoiul de grajd si purin
- Sprijin in dezvoltarea bazei furajere si a nutritiei stiintifice
- Pregatire profesionala, schimburi de experienta
- Consultanta si optimizare a managementului de ferma.

PROGRAM DE PREGATIRE PROFESIONALĂ ÎN SPAŢIUL RURAL
In luna septembrie 2007 a demarat acest program de pregătire, în colaborare cu Institutul Multimedia Româno-Elveţian şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Hunedoara

mai mult

Programe in derulare

Programe in derulare

1. AMELIORAREA GENETICA A VACILOR DIN TRANSILVANIA IN JUDETUL HUNEDOARA – PROGRAMUL DAR DIN DAR

2. Proiect de colaborare AJCPA Hunedoara-Deva si Universitatea de Stiinte Agricole Purdue-SUA.

Colaborarea a inceput in 2010 si consta in stagii de pregatire practica si teoretica a unor grupe de studenti americani la Vata, la proiectele Heifer ale AJCPA. Proiectul continua si in anii viitori pe coordonate pe care le vom stabili ulterior cu Purdue University.

 

mai mult

Proiecte de viitor

Proiecte de viitor

Proiect “Ameliorarea genetica a vacilor din Transilvania”in judetul Hunedoara in colaborare cu Heifer International si Heifer Project Romania.

 

Conceptul de proiect cu Elvetia (propunere de colaborare cu organizatii similare din Cantonul Zurich). Pentru vizualizare aveti nevoie de Abobe Acrobat.
Click aici pentru deschiderea documentului Concept proiect colaborare

mai mult